Kategori arşivi: Ünlülerin Gözüyle Osmanlı İmparatorluğunda Hıristiyan Katliamları ve Soykırım

Joseph Marquart: ALMAN ÜSLUBU SÜKUT

JOSEPH MARQUART (1864- 1930) Alman doğubilimci, Ermeni araştır­maları uzmanı, dilbilimci ve coğrafyacı. Tübingen Üniversitesinden mezun olup, ardından orada, daha sonra da Leyden ve Berlin üniversitelerinde öğretim üyeli­ği yapmıştır. 1920de Berlin Üniversitesi bünyesinde Ermeni filoloji kürsüsünü kurmuştur. İran, Türk, Ermeni ve Kafkas araş­tırmaları dalında çok sayıda eseri mev­cuttur. Viyana daki Mkhitarist Rahipler ’le sıkı ilişkişler içinde olup, “Handes Amenorya” dergisinde makaleler yayınlamıştır. Maalesef, Marquart’ın Ermeni araştırmaları konusundaki eserlerden birçoğu hala yayınlanmamıştır.

Onun eserleri arasında “Yeranşahr” monografisi (1901) ile 1903 ’te Tovmas Ketikyan ’nın tercümesiyle Ermenice olarak Venedik ’te yayınla­nan ‘Ermeni Derebeyleri” araştırması ve ‘Ermeni Alfabesinin Doğuşu ve St. Maştots ’un Hayatı ” kitabı (A.Devam >> “Joseph Marquart: ALMAN ÜSLUBU SÜKUT”

Romain Rolland: Satılmış Basın ve Diplomasi

ROMAIN ROLLAND (1866- 1944) Ünlü Fransız yazar, müzisyen, Nobel ödülü sahibi (1915) ve Ermeni halkının fedakar dostu. Eserleri, Ermenice de dahil olmak üzere, çeşitli dillere çevirilmiştir. Onun “Jean-Christophe” gibi romanları çoktandır Ermeni okurların beğenisine sunulmuş bulunmaktadır. Ünlü yazar, Ermeni davasına ilişkin birçok konuşmalar yapmış, konferanslar vermiş, konuya ilişkin sayısız makalelere imza atmıştır.

29 Ocak, 1897’de o Ermeni katliamları hakkında Lev Tolstoy’a bir mektup yollamıştır.
Rolland 1906’da, Arşak Çobanyan’ın katkılarıyla, Ermeni ve Kafkas halkları müzik konseri düzenlemiştir. Kendisi Ermeni mültecilerin musiki yeteneklerinden hayretle söz etmiş, hayranlık duygularını şu cümleyle belirtmiştir: “Ermenilerîn ruhu alabildiğine derindir, trajik ve bir o kadar da merdane, hatta musikide bile”. … Devam >> “Romain Rolland: Satılmış Basın ve Diplomasi”

Martin Nipage: BÜYÜK CÜRMÜN KÜÇÜK BİR FASLI

MARTIN NIPAGE (1886- 1963) Alman eğitimci, Halep’teki Real Mektebinin kıdemli öğretmenlerinden. Ermeni katliam ve tehciri kapsamında işlenen her tür cinayete şahsen tanık olmuştur. 1915 ’te Alman halkına hitaben çağrıda bulunarak, Alman hükümeti ile Türklerin suç ortaklığı sonucunda Ermenilerin içine düştükleri feci duruma gözler önüne sermiştir.
M. Nipage’nin bu çağrısı Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak defalarca yayınlanmıştır.
J. Lepsius’un “Almanya ve Ermenistan 1914 – 1918” başlıklı kitabında (Yerevan, 2006, s. 222-224) da yer alan Nipage’nin bu çağrısın¬dan bir böliim aktarıyoruz.

BÜYÜK CÜRMÜN KÜÇÜK BİR FASLI

Halep’teki Alman okulunun öğretmenleri olarak, bizler her gün gözümüzün önünde gerçekleşen Ermeni tehciri hakkında tanıklık etmeyi kendimize kutsal bir görev bilmekteyiz.… Devam >> “Martin Nipage: BÜYÜK CÜRMÜN KÜÇÜK BİR FASLI”

Mehmet Şerif Paşa: Jön Türkler Ermenileri İmha Etmeyi Uzun Süredir Planladı

Jön Türklerin, yani İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Ermeni halkını imha etme planlarını yıllardır hazırlamakta olduğu suçlaması, Mehmet Şerif Paşa’nın Journal de Geneve gazetesine gönderdiği bir mektupta yer aldı. Bu tanınmış sürgünün görüşleri hiç kuşkusuz, bugün Türkiye’de iktidarda olan partiyle bağlarını kopardığı için anayurdunu terk etmek zorunda kalmış olması ışığında değerlendirilmeli. Mehmet Şerif Paşa’nın düşmanları bile – ki ne kadar güçlü düşmanları olduğu, iki yıl önce Paris’teki Türk polis ajanlarının suikastından kıl payı kurtulmasından anlaşılabilir – onun Jön Türklerin izlediği politikaya ilişkin mükemmel gözlemlerde bulunma fırsatına sahip olduğunu kabul etmek zorundadır; çünkü Şerif Paşa Jön Türkler, Abdülhamit rejimini devirip ilk kez iktidara geldiklerinde parti organlarının önde gelen üyelerinden biriydi ve sonrasında partinin vaad ettiği reformları uygulamaya koymaya niyetinin olmadığını anlayınca saflarından ayrılarak muhalif Liberal partiyi kurdu.… Devam >> “Mehmet Şerif Paşa: Jön Türkler Ermenileri İmha Etmeyi Uzun Süredir Planladı”

Herbert A. Gibbons: ERMENİSTAN’DAKİ SON KATLİAMLAR

HERBERT ADAMS GIBBONS (1884-1934) Amerikalı hukukçu, uluslararası iliş­kiler uzmanı ve felsefe doktoru. 1908 – 1913 yıllarında “New York Herald” Gazetesi muhabari olarak Türkiye ’de bulunmuş, ayrıca Tarsus Amerikan Kolejinde öğretmenli yapmış­tı. Ermeni katliamlarının görgü tanığıdır. 1916’da “Yakın Çağ Tarihinin En Kara Sayfası: Ermenistan Olayları; Belgeler ve Sorumluluk” başlıklı kita­bını New York’ta yayınlamıştır. O, bu kitabında Türk hükümetinin Ermenileri yeryüzünden silme girişiminde amaçladığı hedefleri tüm açıklığıyla ortaya dökmektedir. Kitap 1917’de Ermenice ve Rusçaya, sonra da Fransızcaya çevrilmiştir.

1921 ’de Gibbons Fransa ’nın Kilikya ’da izlemiş olduğu Türk yanlı­sı politikayı şiddetle eleştirmiştir. Kendisi aynı zamanda “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu ”, ‘Avrupa’nın Yeni Haritası” araştırmalarını da kaleme almış bulunmaktadır. Devam >> “Herbert A. Gibbons: ERMENİSTAN’DAKİ SON KATLİAMLAR”