Etiket arşivi: Tomas Çerme

Tomas Çerme: SÜRYANİLEŞTİRİLEN ANADOLU ERMENİLERİ

Tomas CermeYıl 2014 Mart ayı, her yıl gibi Paskalya Yortusu Büyük Orucun tam yarısında, fırsatını bulup Anadolu inanç turuna katıldım.

Kayseri, Hatay, Gaziantep’den Adıayaman’a kadar gezdik. Adıyaman’da gizli veya aleni pek çok Ermeni’nin yaşadığını biliyordum. Doğrusu yerel Ermeni’lere rastlayabilmek için epey bir dolandım. Sonunda bizi bir Kiliseye getirdiler. Kilise binası, tarzı ve mimarisi ile tipik bir Ermeni kilisesiydi. Ancak Süryani kilisesi diye tanıttılar. Bina eski ve tarihi olmasına rağmen, tabelalar Arapça yazılmış ve asılmış yeni tabelalardı. Süryani papazı bizi karşıladı, hemen bölük pörçük bir anlatımla, çok eski bir Süryani kilisesi olduğunu kanıtlamak için çabaladı. Şüphelenmiştim, kilisenin üst katına taş merdivenlerle çıktım. Şüphelerimde haklıydım, oda boş ama duvara Ermeni motifli bir “Haç-kar” konmuştu.… Devam >> “Tomas Çerme: SÜRYANİLEŞTİRİLEN ANADOLU ERMENİLERİ”

Suavi Aydın / Süha  Ünsal: TOMAS ÇERME’NİN ARDINDAN

Bazı insanlar vardır, başkalarıyla bir kere tanışmaya görsünler, ne kadar uzun süre görüşmeseler de onların hayatında mutlaka kalıcı bir iz bırakır. 3 Ocak’ta kaybettiğimiz Tomas Çerme  onlardan biriydi

Tomas ÇermeTomas Çerme’yle hangi gün, hangi saat tanıştık, hatırlamıyoruz, ama hangi yıl ve ne vesileyle tanıştığımız çok canlı bir biçimde hatırımızda… 1998 yılında bir gündü, Tarih Vakf’nın “Mardin Kent Tarihi Araştırma ve Yazım Projesi’nde çalışmaya başlamıştık ve bir süre sonra da Tomas Çerme ile bir araya geldik. Birbirini tanımayan ama aynı iş etrafında buluşmuş insanlar olarak, işin doğrusu başta onun bize katkısının ne olacağı konusunda kuşkularımız vardı, onun da bizlerin ne denli güvenilir olduğumuz konusunda.… Devam >> “Suavi Aydın / Süha  Ünsal: TOMAS ÇERME’NİN ARDINDAN”

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU

Tomas Çerme

I. Justin (518-527) ve I. Justinanus’un (527-565) hükümranlık sırasında bu tutum temelinden değişti. 519 yılında bu yeni kilise eşi görülmemiş bir yıkım geçirdi. Antakyalı Monofizit patrik Seweryos ve Nastur 518, 538 ve bütün (Suriyeli) Süryani piskoposların sürgün edilmeleri karalaştırıldı. Ancak Justinianus’un eşi Teodora imparatordan sürgün edilen İskenderiyeli Monofizit patrik Teodosiyus’un iki misyon piskoposunu kutsamasını izin vermesini istedi ve dileği yerine geldi. Kutsanan Basralı Teodor diğeri ise Yakub Baraday’dı hızla önce Roma’nın eğemenliği altındaki Suriyedeki topluluklar arasında kendi inancını yeniden geçerli kıldı. O zamanlar Yakubiler adıyla tanındılar. Bugün ise Süryani ortodoks olmak isiyorlar. Yakubi inancı dediğimiz Süryani kilisesinin dogma ve kurallarıdır. Yakub Baraday bu kilisenin yayılmasında emeği geçmiş bir liderdi.… Devam >> “Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU”