Etiket arşivi: Türkiye

Cuma Çiçek: Kürtler, Araplar ve Sınırlar

Siyaset sosyolojisi, devlet ve formel siyasi kurumlara odaklanan klasik siyaset biliminden farklı olarak siyaset ve toplumu ilişkisel bir çerçevede ele almayı önerir. Siyasi rejimi, siyaset alanını ve kamu politikalarını belirleyen/şekillendiren sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite/ulus, din, kuşak, elitler, sosyal gruplar gibi toplumsal dinamiklere odaklanır. Farklı toplumsal dinamiklerin siyaset üzerindeki etkisini merkeze alan çalışmalar olduğu gibi, siyaset kurumunun bu toplumsal dinamikleri nasıl etkilediğini, dönüştürdüğünü ya da süreklileştirdiğini inceleyen çalışmalar da söz konusu.

Coğrafyamızda bu toplumsal dinamiklerden biri olan etnik/ulusal kimliklerin iç ve dış sınırlarında dikkate değer değişimler meydana geliyor. Açık ki bu değişimler sadece ulusal ölçekte değil, aynı zamanda ulus-ötesi ölçekte de hem toplumsal alanın hem de siyasi rejimlerin ve siyaset alanının inşasında önemli etkilerde bulunuyor.… Devam >>

Mehmet Serim: Neden, niçin, nasıl Halep?

Halep’in teröristlerden kurtarılması, Suriye genelindeki savaşın niteliğini değiştirebilecek olması bakımından bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri.

Halep’in Suriye için önemini anlatmak için Ankara – İstanbul örneği verilebilir. Şam idari kenttir ancak Halep Suriye’nin kalbidir.

Kültür ve turizm kenti olmasının yanında Halep Suriye’nin ekonomi ve ticaret merkeziydi. Talan edilip bir kısmı Türkiye’ye taşınan sanayi kompleksinin yanı sıra Ortadoğu’nun en büyük kanser araştırma hastanesi gibi önemli araştırma merkezlerini de barındırıyordu.

Üniversiteleri, hastaneleri, sinemaları, burjuvazisi, çevresi ile birlikte yaklaşık 5 milyonluk nüfusu ile Halep Suriye’nin lokomotifiydi.

Arapların, Kürtlerin, Ermenilerin, Türkmenlerin; Müslümanların, Hıristiyanların barış içinde yaşadığı bir kültür kentiydi.

Neden Halep?

Kriz sonrası Halep merkez uzun bir süre önemli bir gösteri ya da olaya sahne olmadı.… Devam >>

Suriye Habur Olaylarını İnceleme Raporu: Asuri Süryani halkı kendi kaderini kendisi belirlemelidir

Suriye’de yaşayan Asuri Süryani halkı iç savaşın başından bu yana çok sayıda saldırılara maruz kalmış ve büyük bir göç akımı doğmuştur. Bu araştırmamızın amacı spesifik olarak 23 Şubat 2015 tarihinde Habur suyu kıyısındaki Asuri Süryani köylerimize IŞİD tarafından yapılan saldırıları, bu çete tarafından rehin alınan insanlarımızın durumunu, Habur Savunma Güçleri’nin yetkililerine yönelik suikast olayını araştırmaktır. Ayrıca genel anlamda da Kürt savunma güçleri ile kendi savunma güçlerimiz arasındaki ilişkilerin, olası sorunların tespiti keza Kanton modelinin pratikteki uygulama durumunun araştırılması da amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Sorunlar objektif olarak tespit edilmedikçe gerçekçi çözümler de üretilemez. Bu nedenle araştırmamız objektif bir anlayışla; yerinde ve her kesimin görüş ve beyanları dinlenerek yapılmıştır.… Devam >>

Tamer Çilingir: KÜRTLER, ROJAVA’DAKİ HRİSTİYANLARIN KAYGILARINI GİDERMELİDİR

Kasım ayının başında Suriye’nin Haseke vilayetinde Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) ilan ettiği Cezire Kantonu’nda 16 Süryani ve Ermeni kurumu tarafından ortak imzalı bildiri yayınladı.  Bu bildiri Cezire Kantonu’ndaki yönetime ilişkin bazı itirazlara işaret ediyordu. PYD bu bildiriye dair bir açıklama yayınladı ancak ne yazık ki kaygıları gidermeye yeterli değil. Üstten konuşan bir dil ve sonu uyarı ile biten bir açıklama…

HABUR SAVUNMA MUHAFIZLARI KOMUTANI’NA YÖNELİK SUİKAST

Bundan yedi ay önce Habur Savunma Muhafızları komutanı David Antar Gindo’nun bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yine Süryaniler YPG’e adalet çağrısında bulunmuştu. Suikastı gerçekleştirenler YPG’li beş kişi idi. YPG olaydan sonra David Antar Gindo’yu şehit ilan etmiş ve kendisini şehit edenlerden hesap sorulacağını açıklamıştı.… Devam >>

Ragıp Zarakolu: Bu kez Süryani/Asuriler soykırım tehdidi altında

Ragıp ZarakoluMahşerin 4 Atlısı, muhtelif adlar altında Irak ve Suriye topraklarını kasıp kavurmaya devam ediyor. Kiminin adı Irak Şam İslam Devleti (ad-davla al-ıslamiyya fi al-’raq wa-sh-sham) *- ırak, kiminin El Nusra (jabhat al-nusra), kiminin El Kaida (al-qa’idah), kiminin Ansar (aish ansar al-sunna)…

Musul, Irak ordusu tarafından hiç savaşmadan IŞİD çetelerine teslim edildi. IŞİD, Nazilerin “yıldırım savaşı” taktiğini uygulayarak, halk kesimlerini terörize etmekte, direnmeden teslim olmaya ya da kaçmaya zorlamakta.

Musul, tarihin en kadim inanç merkezlerinden biri. Bütün inanç gruplarını bağrında taşımış, ta Ahti Atik zamanlarından bu yana.

Musul’da insanlığın kültür mirası, soykırımcı bir akımın tehdidi altında.

Kürt Özgürlük Hareketi, küçük bir Stalingrad direnişi örneği sergileyerek Kobanê’de IŞİD’in Naziler gibi yaratmış olduğu yenilmezlik imajını yerle bir etti.… Devam >>