Etiket arşivi: Yakubi Süryaniler

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERİN MARDİN ERMENİLERİNE DÜŞMANCA YAKLAŞIMI

Tomas CermeMardin Ermenilerine olan düşmanca yaklaşım, Yakubi Süryaniler ve Mardin Müslümanlarının aldığı ortak gizli karardır. Mardin Ermenilerinin zenginliği, şehrin Müslüman ve Yakubi Süryani toplumlarının iştahını kabartmıştır. Bu iki toplumun merkezi yönetim ile olan yakın ilişkileri, 1915 Ermeni kırımında da yerel yönetim ile beraber çalışma zeminini oluşturmuştur.

Hatta İttihat ve Terakki Cemiyetinde, aktif rol almış olan Yakubi Süryaniler, Soykırım sürecinde Mardin şehri ve kırsalında öldürülen ve sürülen Ermeni’lerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını talan etmişlerdir. Bu durum işbirliğinin bir ödülü niteliğindedir.

19yy.’da Osmanlı topraklarında esir pazarı – teorik olarak – kapanmıştı. 1915-1917 yıllarında yeniden esir pazarları resmen açılır, tellallara iş düşmüştür, her gün satılacak yetim, kimsesiz Ermeni çocuklarını duyurmak için tellallar, Mardin sokaklarını gezerler.… Devam >> “Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERİN MARDİN ERMENİLERİNE DÜŞMANCA YAKLAŞIMI”

Tomas Çerme: Yakubi Süryaniler tarihlerini doğru okumalıdırlar

Tomas CermeUzun soluklu bir araştırma nitelikli, güçlü ve doğru kaynaklar kullanarak yazılan Süryaniler’e dair y yazımda eleştirel bir üslup bulunmamaktadır. Yörenin topluluklarından geleneksel açıdan güçlü milletlerin küçük toplulukları sürekli etkilediklerini bilinmekte olduğunu aklımızda tutarak sözlerimize başlamak isteriz.

Ne bilginizin ne de kaynaklarınızın yeterli olmadığını biliyoruz.[i] Yakubi Süryani toplumuyla ilgili ciddi ve eski kaynaklarınızın olmadığı herkesçe bilinmektedir. Asırlar önce ölmüş Süryanice’ye ruh verip canlandırma çabasındasınız. Hanna Dolapönü’nun Süryanice’yi canlandırma çabası içinde olduğunu yazmış olduğu kitapçılardan anlıyoruz. [ii]  Beceremediği de ortadadır.[iii] Midyat yöresinde Rumların  ve Ermenilerin  19. yy sonuna kadar kültür varlıkları ile yaşadıkları belgelenmiştir. [iv]

Yakubi Süryanilerin ilk matbaasının İstanbul Ermeni patriği Mateos’un emri ile yapıldığının belge ve bilgilerinin Ermenice ve Türkçe vesikalarını Hori Samuel Akdemir’e vermiştim.… Devam >> “Tomas Çerme: Yakubi Süryaniler tarihlerini doğru okumalıdırlar”

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU

Tomas Çerme

I. Justin (518-527) ve I. Justinanus’un (527-565) hükümranlık sırasında bu tutum temelinden değişti. 519 yılında bu yeni kilise eşi görülmemiş bir yıkım geçirdi. Antakyalı Monofizit patrik Seweryos ve Nastur 518, 538 ve bütün (Suriyeli) Süryani piskoposların sürgün edilmeleri karalaştırıldı. Ancak Justinianus’un eşi Teodora imparatordan sürgün edilen İskenderiyeli Monofizit patrik Teodosiyus’un iki misyon piskoposunu kutsamasını izin vermesini istedi ve dileği yerine geldi. Kutsanan Basralı Teodor diğeri ise Yakub Baraday’dı hızla önce Roma’nın eğemenliği altındaki Suriyedeki topluluklar arasında kendi inancını yeniden geçerli kıldı. O zamanlar Yakubiler adıyla tanındılar. Bugün ise Süryani ortodoks olmak isiyorlar. Yakubi inancı dediğimiz Süryani kilisesinin dogma ve kurallarıdır. Yakub Baraday bu kilisenin yayılmasında emeği geçmiş bir liderdi.… Devam >> “Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU”